Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-80 / DTP-80

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-80 / DTP-80

Máy sấy quần áo công nghiệp DOMUS DTA , DTP-80

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-80 / DTP-80

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-80 / DTP-80

Công suất: 80 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-60 / DTP-60

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-60 / DTP-60

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA , DTP-60

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-60 / DTP-60

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-60 / DTP-60

Công suất: 60 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-45 / DTP-45

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-45 / DTP-45

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA , DTP-45

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-45 / DTP-45

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-45 / DTP-45

Công suất: 45 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-36 / DTP-36

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-36 / DTP-36

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA-36, DTP-36

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-36 / DTP-36

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-36 / DTP-36

Công suất: 33 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-27 / DTP-27

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-27 / DTP-27

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA-27, DTP-27

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-27 / DTP-27

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-27 / DTP-27

Công suất: 26 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-18 / DTP-18

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-18 / DTP-18

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA-18, DTP-18

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-18 / DTP-18

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-18 / DTP-18

Công suất: 17 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-11 / DTP-11

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-11 / DTP-11

Máy sấy quần áo công nghiệp DTA-11, DTP-11

Máy sấy quần áo công nghiệp Domus DTA-11 / DTP-11

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DTA-11 / DTP-11

Công suất: 11 kg / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...