Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 3200

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 3200

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 3200Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCM 3200

Công suất: 80 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2800

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2800

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2800Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCM 2800

Công suất: 68 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2500

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2500

Máy là ga công nghiệp IMESA MCM 2500Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCM 2500

Công suất: 62 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 210

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 210

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 210Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCA 210

Công suất: 46 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 180

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 180 

 Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 180Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCA 180

Công suất: 40 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 150

Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 150 

 Máy là ga công nghiệp IMESA MCA 150Nhãn hiệu: Imesa

Nước sản xuất: Italia

Model: MCA 150

Công suất: 34 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...