Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/330

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/330 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-100/330

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-100/330 

Công suất: 250-290 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/260

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-100/260 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-100/260

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-100/260 

Công suất: 190-230 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-80/330

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-80/330 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-80/330

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-80/330 

Công suất: 180-220 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-80/260

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-80/260 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-80/260

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-80/260 

Công suất: 140-175 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-60/330

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-60/330 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/330

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-60/330 

Công suất: 110-140 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Polaris PSE-60/260

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Polaris PSE-60/260 

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/260

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-60/260 

Công suất: 75-105 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/330 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/330 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-100/330 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-100/330 PL

Công suất: 250-290 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/260 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-100/260 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-100/260 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-100/260 PL

Công suất: 190-230 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/330 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/330 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-80/330 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-80/330 PL

Công suất: 180-220 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/260 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-80/260 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-80/260 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-80/260 PL

Công suất: 140-175 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...