Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-85

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-85 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-85

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 85 kg

Kích thước: 1560 x 1563x 1868mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1900 kg

Model: RC-85

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-70

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-70 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-70

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 70 kg

Kích thước: 1560 x 1474x 1868mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1100 kg

Model: RC-70

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-55

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-55 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-55

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 55 kg

Kích thước: 1430 x 1424x 1868mm (WxHxD)

Trọng lượng: 878 kg

Model: RC-55

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-40

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-40 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-40

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 40 kg

Kích thước: 1098 x 1438 x 1114 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 600 kg

Model: RC-40

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-30

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-30 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-30

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 30 kg

Kích thước: 1098 x 1438 x 989 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 565 kg

Model: RC-30

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-23

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-23 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-23

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 23 kg

Kích thước: 880 x 1314 x 1126 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 390 kg

Model: RC-23

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-18

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-18 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-18

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 18 kg

Kích thước: 880 x 1314 x 1036 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 277 kg

Model: RC-18

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-14

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-14 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-14

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 14 kg

Kích thước: 880 x 1314x 931 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 266 kg

Model: RC-14

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-11

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-11 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-11

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 11 kg

Kích thước: 720 x 1034 x 955 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 182 kg

Model: RC-11

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-8

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-8 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA RC-8

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 8 kg

Kích thước: 720 x 1034 x 850 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 168 kg

Model: RC-8

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...