Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-85

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-85 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-85

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 85 kg

Kích thước: 1700 x 2020 x 1691 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1900 kg

Model: LM-85

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-70

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-70 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-70

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 70 kg

Kích thước: 1700 x 2020 x 1559 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1790 kg

Model: LM-70

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-55

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-55 Italia

 

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-55

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 55 kg

Kích thước: 1540 x 1770 x 1747 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1680 kg

Model: LM-55

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-40

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-40 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-40

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 40 kg

Kích thước: 1540 x 1770 x 1532 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1490 kg

Model: LM-40

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-30

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-30 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-30

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 30 kg

Kích thước: 1250 x 1510 x 1265 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 940 kg

Model: LM-30

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-23

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-23 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-23

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 23 kg

Kích thước: 880 x 1284x 1056 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 435 kg

Model: LM-23

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-18

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-18 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-18

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 18 kg

Kích thước: 880 x 1284x 966 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 420 kg

Model: LM-18

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-14

 

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-14 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-14

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 14 kg

Kích thước: 880 x 1284 x 861 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 390 kg

Model: LM-14

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-11

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-11 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-11

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 11 kg

Kích thước: 720 x 1060x 884 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 264 kg

Model: LM-11

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-8

 

 Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-8 Italia

Máy giặt vắt công nghiệp IMESA LM-8

Hãng sản xuất: Imesa / Italia

Công suất: 8 kg

Kích thước: 720 x 1060x 779 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 254 kg

Model: LM-8

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...