Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-60

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-50 Hoa KỳMáy giặt vắt công nghiệp Image HE-60

Hãng sản xuất: Image/Thái Lan

Công suất: 27-30 kg

Kích thước: 880 x 1467 x 1177 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 499 kg

Model: HE-60

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-40

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-40 Hoa KỳMáy giặt vắt công nghiệp Image HE-40

Hãng sản xuất: Image/Thái Lan

Công suất: 18-20 kg

Kích thước: 785 x 1320 x 1090 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 437 kg

Model: HE-40

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-30

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-30 Hoa KỳMáy giặt vắt công nghiệp Image HE-30

Hãng sản xuất: Image/Thái Lan

Công suất: 13-14 kg

Kích thước: 735 x 1270 x 885 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 286 kg

Model: HE-30

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-20

Máy giặt vắt công nghiệp Image HE-20 Hoa KỳMáy giặt vắt công nghiệp Image HE-20

Hãng sản xuất: Image/Thái Lan

Công suất: 9-10 kg

Kích thước: 663 x 1201 x 795 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 240 kg

Model: HE-20

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...