Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-60

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-60 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-60 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 60-67 kg

Kích thước: 1225 x 1640x 1280 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 930 kg

Model: LN-60 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-35

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-35 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-35 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 35-39 kg

Kích thước: 979 x 1408 x 1066 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 473 kg

Model: LN-35 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-25

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-25 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-25 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 25-28 kg

Kích thước: 884 x 1318 x 965 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 340 kg

Model: LN-25 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-18

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-18 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-18 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 18-20 kg

Kích thước: 788 x 1308 x 828 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 281 kg

Model: LN-18 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-14

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-14 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-14 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 13-14 kg

Kích thước: 719 x 1158 x 810 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 239 kg

Model: LN-14 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-11

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-11 Tây Ban Nha

 

Máy giặt vắt công nghiệp Fagor LN-11 TP

Hãng sản xuất: Fagor / Tây Ban Nha

Công suất: 10-11 kg

Kích thước: 719 x 1158 x 665 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 217 kg

Model: LN-11 TP

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Read more...