Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-36

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-36

Máy giặt công nghiệp Domus DLHS-36

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-36

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DLS-36

Công suất: 35 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-27

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-27

Máy giặt công nghiệp Domus DLHS-27

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-27

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DLS-27

Công suất: 25 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-18

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-18

Máy giặt công nghiệp Domus DLS-18

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-18

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DLS-18

Công suất: 18 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-14

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-14

Máy giặt công nghiệp Domus DLS-14

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-14

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DLS-14

Công suất: 13 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-10

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-10

Máy giặt công nghiệp Domus DLS-10

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS-10

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DLS-10

Công suất: 10 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...