Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-120

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-120

Máy giặt công nghiệp Domus DHS-120

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-120

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-120

Công suất: 120 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-60

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-60

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-60

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-60

Công suất: 60 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-40

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-40

Máy giặt công nghiệp Domus DHS-40

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-40

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-40

Công suất: 40 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-27

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-27

Máy giặt công nghiệp Domus DHS-27

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-27

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-27

Công suất: 25 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-18

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-18

Máy giặt công nghiệp Domus DHS-18

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-18

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-18

Công suất: 18 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-14

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-14

Máy giặt công nghiệp Domus DHS-14

 Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-14

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-14

Công suất: 13 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-10

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-10

 Máy giặt công nghiệp Domus DHS-10Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS-10

Nhãn hiệu: Domus

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: DHS-10

Công suất: 10 kg khô / mẻ

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...