Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SX-350W

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sx-350W Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản ngang Yasen SX-350W

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 35 kg

Kích thước: 1850 x 1150 x 950 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 350 kg

Model: SX-350W

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SX-500W

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sx-500W Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản ngang Yasen SX-500W

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 50 kg

Kích thước: 1950 x 1220 x1050 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 420 kg

Model: SX-500W

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SX-700W

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sx-700W Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản ngang Yasen SX-700W

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 70 kg

Kích thước: 1990 x 1500 x1300 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 550 kg

Model: SX-700W

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SX-1000W

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sx-1000W Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản ngang Yasen SX-1000W

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 100 kg

Kích thước: 2300 x 1500 x1300 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 650 kg

Model: SX-1000W

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SX-1500W

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sx-1500W Trung Quốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản ngang Yasen SX-1500W

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 150 kg

Kích thước: 2900 x 1500 x1300 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 1100 kg

Model: SX-1500W

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-2000FX

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sxt-2000FX Trung Quốc

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản nghiêng Yasen SXT-1000FX

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 200 kg

Kích thước: 2550 x 2580 x 2460 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 6360 kg

Model: SXT-2000FX

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1600FX

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sxt-1600FX Trung Quốc

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản nghiêng Yasen SXT-1600FX

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 160 kg

Kích thước: 2270 x 2460 x 2360 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 5480 kg

Model: SXT-1600FX

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1200FX

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sxt-1200FX Trung Quốc

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản nghiêng Yasen SXT-1200FX

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 120 kg

Kích thước: 2120 x 2310 x 2210 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 4180 kg

Model: SXT-1200FX

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1000FX

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sxt-1000FX Trung Quốc

 

Máy giặt vắt công nghiệp phiên bản nghiêng Yasen SXT-1000FX

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 100 kg

Kích thước: 2050 x 2260 x 2000 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 3620 kg

Model: SXT-1000FX

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1600F

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen sxt-1600F Trung Quốc

 

Máy giặt vắt công nghiệp Yasen SXT-1600F

Hãng sản xuất: Yasen/ Trung Quốc

Công suất: 160 kg

Kích thước: 2120 x 2580 x 2210 mm (WxHxD)

Trọng lượng: 5500 kg

Model: SXT-1600F

Liên hệ: 0942 122 482 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Read more...