Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5032

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5032 Bỉ/CH SécMáy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5032

 Nhãn hiệu: Lavamac/ Bỉ-CH Séc

Nước sản xuất: Bỉ/CH Séc

Model: LSR-5025

Công suất: 120 kg / h

 Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5025

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5025Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5025 Bỉ/CH Séc

 Nhãn hiệu: Lavamac/ Bỉ-CH Séc

Nước sản xuất: Bỉ/CH Séc

Model: LSR-5025

Công suất: 95 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5020

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5020 Bỉ/CH SécMáy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5020

 Nhãn hiệu: Lavamac/ Bỉ-CH Séc

Nước sản xuất: Bỉ/CH Séc

Model: LSR-5020

Công suất: 80 kg / h

 Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5016

Máy là ga công nghiệp Lavamac LSR-5016

 Máy là ga công nghiệpLavamac LSR 5016Nhãn hiệu: Lavamac/ Bỉ-CH Séc

Nước sản xuất: Bỉ/CH Séc

Model: LSR-5016

Công suất: 65 kg / h

 Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...